Scéim Deontas Chearta an Duine agus Comhionannais, 2021–22 Treoir d’Iarratais ar Dheontas