Scéim Deontas Chearta an Duine agus Comhionannais, 2022–23 Foirm Iarratais ar Dheontas