Frank Conaty - IHREC - Irish Human Rights and Equality Commission

Frank Conaty

frank-conatyTá Frank Conaty ina léachtóir cuntasaíochta agus airgeadais i Scoil Cairnes in Ollscoil na hÉireann, Gaillimh (NUIG) agus tá ina Chomhalta den Institiúid um Chuntasóirí Cairte na hÉireann.  Roimhe seo, chaith Frank fiche bliain sa chleachtas agus sa tionscal proifisiúnta.  Tá baint mhór i gcónaí aige le heagraíochtaí pobail agus neamhbhrabúis, lena n-áirítear sé bliana ar an mbord suas go 2012, agus ina chathaoirleach ar an gComhghuallaíocht Náisiúnta um Thuismitheoirí agus Siblíní (eagraíocht náisiúnta le haghaidh cearta míchumais agus abhcóide). Bhí sé ina bhall bunaithe d'eagraíochtaí áirithe a dhéanann abhcóideacht maidir le ceisteanna míchumais agus atá lonnaithe i nGaillimh.  Tá Frank ina chleamhnaí san Ionad um Dhlí Míchumais agus Beartas in Ollscoil na hÉireann, Gaillimh.  Tá sé ina bhall den bhraisle taighde ar Bhainistíocht Feidhmíochta in Institiúid Whitaker ar Scoil Cairnes agus béim ar leith ann ar Bhainistíocht Feidhmíochta maidir le seirbhísí poiblí a sholáthar trí eagraíochtaí neamhbhrabúis.