Sinéad Gibney - an Príomh-Choimisinéir

Sinéad Gibney

Stiúrann an Príomh-Choimisinéir Sinéad Gibney Coimisiún na hÉireann um Chearta an Duine agus Comhionannas ina mhisean sochaí chothrom agus chuimsitheach a thógáil a chosnaíonn cearta an duine agus an comhionannas agus a chuireann chun cinn iad. Bíonn sí á spreagadh ag comhionannas, dínit bhunúsach an duine agus díograis i leith an tsochaí a chur ina ceart dóibh siúd inár measc ag a bhfuil na riachtanais is déine agus is casta.

Ba í Sinéad an chéad Stiúrthóir ar an gCoimisiún, tráth ar thug sí le chéile na comhlachtaí oidhreachta sa tréimhse cónasctha agus ar thóg sí an eagraíocht i dtéarmaí foirne, saoráidí, pleanála agus struchtúir. Roimhe sin thóg sí agus stiúir sí feidhm freagrachta sóisialta corparáidí Google Ireland, Social Action.

Le deireanaí, bhí Sinéad féinfhostaithe agus ag soláthar oiliúna, comhairleoireachta agus léiriúchán meáin do raon eagraíochtaí sna hearnálacha sochaí sibhialta agus poiblí.

Is foghlaimeoir ar feadh a saoil í Sinéad a bhfuil bunchéim Staire aici ó Ollscoil Uladh, agus ceithre cháilíocht iarchéime i dTeicneolaíocht Faisnéise & Oideachas (MSc), Cibirshíceolaíocht, Léann Comhionannais (MSc) agus Dlí Chearta an Duine ó Choláiste na Tríonóide, Baile Átha Cliath; Institiúid Ealaíne, Deartha agus Teicneolaíochta Dhún Laoghaire; an Coláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath; agus Dlí-Chumann na hÉireann faoi seach.

Bhíodh Sinéad ina cathaoirleach ar bhord One Family agus d’fhóin sí ar roinnt boird eile: Digital Charity Lab, Victims’ Rights Alliance, grúpa comhairleach tionscail an Taighde Fhreagraigh agus na Nuálaíochta Freagraí.

Lasmuigh den Choimisiún, is tuismitheoir aonair í Sinéad, séantóir alcóil, agus is breá léi crosfhocail, léamh, cócaireacht agus cnocadóireacht.