Teresa Blake

teresa-blake-blIs Abhcóide Sinsearach í Teresa Blake.  Tá Teresa ag cleachtadh dlí ag Barra na hÉireann ó 1995 i réimsí dlí cosanta agus leasa leanaí, dlí tearmainn agus inimirce, agus mhíchumas oideachais. Bhí sí bainteach le hiliomad cásanna tábhachtacha sna réimsí sin a tugadh os comhair na gCúirteanna Réigiúnacha. Tá Teresa ina Cathaoirleach ar Bhinse an Choimisiúin ar Mheabhairshláinte.  Tá sí bainteach le fada le hEagraíochtaí Neamhrialtasacha (NGOanna) agus í ag seasamh d'eagraíochtaí éagsúla os comhair choistí monatóireachta cearta daonna na Náisiún Aontaithe. Tá sí ina ball de choistí feidhmiúcháin Chomhairle Dídeanaithe na hÉireann, an Chomhairle um Inimircigh na hÉireann, SPIRASI agus an Chomhairle um Chearta an Duine. Bhí Teresa gníomhach i ngrúpaí a théann i ngleic le cearta míchumais agus le cearta leanaí. Bhain sí BSS amach i gColáiste na Tríonóide, Baile Átha Cliath, LL.M in Ollscoil na hÉireann, BL in Óstaí an Rí agus Máistreacht sa Dlí Poiblí Idirnáisiúnta.   Is mar oibrí sóisialta a cháiligh Teresa ar dtús.