Téigh i dTeagmháil Linn

Má theastaíonn eolas uait, dean teagmháil lenár seirbhís Do Chearta ar:

Íosghlao: 1 890 245545
Fón: + 353 (0) 1 8583000
R-phost: YourRights@ihrec.ie 

Soláthraítear eolas maidir le do chearta agus na réitigh atá ar fáil duit faoin dlí um chomhionannas agus faoin dlí um chearta an duine in Éirinn.

Glactar le glaonna ó Luan go hAoine, 09:00 go 13:00 agus 14:00 go 17:00.

Fiosrúcháin Ghinearálta
Má tá fiosrúchán ginearálta agat, dean teagmháil linn ar:

Fón: + 353 (0) 1 8589601
R-phost: info@ihrec.ie

Coimisiún na hÉireann um Chearta an Duine agus Comhionannas,
16 – 22 Sráid na Faiche,
Baile Átha Cliath 7,
D07 CR20