Téigh i dTeagmháil Linn

Coimisiún na hÉireann um Chearta an Duine agus Comhionannas

16-22 Sráid na Faiche
Báile Átha Cliath 7
D07 CR20

Fón: +353 1 8589601
Íosghlao: + 353 1 890 245545
Fax: +353 1 8589609
Rphost: info@ihrec.ie