Téigh i dTeagmháil Linn

Má theastaíonn eolas uait, dean teagmháil lenár seirbhís Do Chearta ar:

Fón: + 353 (0) 1 8583000
R-phost: YourRights@ihrec.ie 

Uaireanta Oifge Do Chearta: Luan go Aoine 9:30rn - 1:00in

Soláthraítear eolas maidir le do chearta agus na réitigh atá ar fáil duit faoin dlí um chomhionannas agus faoin dlí um chearta an duine in Éirinn.

 

Fiosrúcháin Ghinearálta
Má tá fiosrúchán ginearálta agat, dean teagmháil linn ar:

Fón: + 353 (0) 1 8589601
R-phost: info@ihrec.ie

Glactar le glaonna ó Luan go hAoine, 09:00 go 13:00 agus 14:00 go 17:00.

Coimisiún na hÉireann um Chearta an Duine agus Comhionannas,
16 – 22 Sráid na Faiche,
Baile Átha Cliath 7,
D07 CR20