Comhairliúchán Poiblí - IHREC - Irish Human Rights and Equality Commission

Comhairliúchán Poiblí

Is comhlacht poiblí neamhspleách é Coimisiún na hÉireann um Chearta an Duine agus Comhionannas, arna cheapadh ag an Uachtarán agus atá freagrach go díreach don Oireachtas. Is é an Coimisiún an Institiúid Náisiúnta um Chearta an Duine in Éirinn (NHRI) agus an Comhlacht Náisiúnta Comhionannais (NEB).

Níl aon chomhairliúcháin ar siúl againn faoi láthair, ach coinnigh súil ar ár suíomh Gréasáin agus ar twitter (@_IHREC) le haghaidh sonraí faoi chomhairliúcháin nua.