Amicus Curiae Submissions

Commission appeared before the Supreme Court as amicus curiae The Irish Human Rights and Equality Commission (‘the Commission’) is examining the decision of the Supreme Court, in a case concerning the extent to which non-citizens may rely on the rights guaranteed by the Constitution when subject to deportation orders. The Commission had been joined to…

An Coimisiún ag gníomhú mar amicus curiae i gcás tábhachtach Fáiltíonn Coimisiún na hÉireann um Chearta an Duine agus Comhionannas (‘an Coimisiún’) roimh chinneadh na Cúirte Achomhairc inniu, i gcás tábhachtach a bhain le Buan-nósanna Imeachta Oibríochta (BIOnna) FSS i leith Measúnú ar Riachtanais do pháiste faoi mhíchumas. Bhí baint ag an gCoimisiún leis an…

D’fheidhmigh an Coimisiún Ról Amicus Curiae sa Chás os comhair na Cúirte Uachtaraí Cuireann Coimisiún na hÉireann um Chearta an Duine agus Comhionannas (an “Coimisiún”) fáilte roimh bhreithiúnas tábhachtach ón gCúirt Uachtarach i gcás coiriúil a phléigh an bhfuil freaschur an dualgais cruthúnais ar dhuine cúisithe ceadaithe ar “chothrom na dóchúlachta” agus aird ar an…

The Irish Human Rights and Equality Commission (‘the Commission’) welcomes the Court of Appeal ruling concerning the making of civil orders restraining anti-social behaviour. In this case, an anti-social behaviour order was made by the District Court against an individual who was later convicted and sentenced to four months imprisonment for breach of that order….

The Irish Human Rights and Equality Commission (‘the Commission’) notes the Supreme Court’s ruling yesterday in a case involving involuntary adoption and the constitutional rights of the child. The case centred on the adoption of a minor, known as B, who has a learning disability. On 18 and 19 April 2023, the Supreme Court heard…

Rialaigh an Chúirt Uachtarach an tseachtain seo nach raibh páiste a rugadh sa Ríocht Aontaithe trí shocrú máthairionadaíochta i dteideal saoránacht Éireannach bunaithe ar shaoránacht Éireannach a athar neamhbhitheolaíoch. Scrúdaigh an cás, inar ghníomhaigh Coimisiún na hÉireann um Chearta an Duine agus Comhionannas (“an Coimisiún”) mar Amicus Curiae (“cara na cúirte”), saoránacht páiste (ar a…

The Irish Human Rights and Equality Commission appeared before the Supreme Court on 18 and 19 of April as amicus curiae (or ‘friend of the court’) in a case that relates to involuntary adoption and the constitutional rights of the child. The case centres on the adoption of a minor, known as B, who has an intellectual…

  The Irish Human Rights and Equality Commission (the ‘Commission’) has been granted leave by the High Court to exercise its amicus curiae (‘friend of the court’) function in two important cases concerning the human rights of two individuals who arrived in the State seeking International Protection. These cases involve two male applicants, who separately sought International…