Éilíonn an Coimisiún ar an Rialtas Ráiteas Bliantúil Dála a Bhunú maidir le Dul Chun Cinn ar Oibleagáidí na hÉireann i leith Cearta Míchumais

D’éiligh Coimisiún na hÉireann um Chearta an Duine agus Comhionannas (“an Coimisiún”) ar an Aire Comhionannais agus ar an Aire Stáit le freagracht as Míchumas tiomantas a thabhairt go n-eiseofar ráiteas bliantúil Dála ar an gcaoi a bhfuil Éire ag comhlíonadh a hoibleagáidí um chearta an duine le haghaidh daoine atá faoi mhíchumas.

Ag labhairt di inniu os comhair an Choiste Oireachtais um Ghnóthaí Míchumais, leag an Príomh-Choimisinéir Sinéad Gibney amach imní an Choimisiúin faoin moill atá ag fás ar chur i bhfeidhm agus tuairisciú faoi Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe. Scríobh an Coimisiún go díreach chuig na hAirí O’Gorman agus Rabbitte chun a mholadh go gcuirfeadh an Rialtas ráiteas bliantúil faoi bhráid na Dála ar dhul chun cinn na hÉireann maidir le cur i bhfeidhm an Choinbhinsiúin ar Chearta Daoine atá faoi Mhíchumas, ag tosú i mbliana, ar mhaithe le trédhearcacht.

Leag an Príomh-Choimisinéir Sinéad Gibney agus an Comhalta Coimisiúin Adam Harris, atá ina Leas-Chathaoirleach freisin ar Choiste Comhairleach an Choimisiúin ar Ghnóthaí Míchumais, amach an gá atá ann go dtabharfadh an Stát chun tosaigh daingniú ‘Phrótacal Roghnach’ an Choinbhinsiúin. Bhunódh sé sin sásra do dhaoine atá faoi mhíchumas le gearáin aonair a chur faoi bhráid na Náisiún Aontaithe go díreach. Tá Éire ar cheann de thrí Bhallstát san Aontas Eorpach nár shínigh nó nár dhaingnigh an Prótacal Roghnach, i dteannta na Polainne agus na hÍsiltíre.

Is é Coimisiún na hÉireann um Chearta an Duine agus Comhionannas Foras Náisiúnta neamhspleách na hÉireann um Chearta an Duine agus Comhlacht Náisiúnta na hÉireann um an gComhionannas, agus is é an Coimisiún an monatóir neamhspleách ainmnithe ar oibleagáidí na hÉireann faoin gCoinbhinsiún ar Chearta Daoine atá faoi Mhíchumas.

Dúirt Sinéad Gibney, Príomh-Choimisinéir Choimisiún na hÉireann um Chearta an Duine agus Comhionannas:

“Is ábhar imní don Choimisiún an mhoill a bhaineann le dul chun cinn na hÉireann ar an gCoinbhinsiún ar Chearta Daoine atá faoi Mhíchumas a chur i bhfeidhm agus freagracht as. Ní féidir barraíocht béime a chur ar thábhacht an dul chun cinn infheicthe do dhaoine atá faoi mhíchumas agus a n-eagraíochtaí, a bhí i mbun feachtasaíochta agus oibre chun go ndaingneofaí an Coinbhinsiún seo.

“Ba chomhartha an-dearfach a bheadh sa ráiteas bliantúil seo faoi dhul chun cinn na hÉireann ar Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe ar Chearta Daoine atá faoi Mhíchumas a chur faoi bhráid na Dála, agus ba thiomantas soiléir é d’oibleagáidí na hÉireann maidir le daoine atá faoi mhíchumas a chomhlíonadh.

“I bhfianaise mhoill na hÉireann tuairisciú do na Náisiúin Aontaithe agus moill ar scrúdú fada de chuid na Náisiún Aontaithe a bhfuil súil leis a luaithe a chuirtear tuarascáil an Stáit isteach, molann an Coimisiún go gcaithfear smaoineamh arís ar phlean an Stáit chun an Prótacal Roghnach a dhaingniú i ndiaidh an chéad timthrialla tuairiscithe agus é a thabhairt chun tosaigh.”

Críoch

Chun tuilleadh eolais a fháil, téigh i dteagmháil le:

Karen Joynt 087 448 2963 / Karen.Joynt@ihrec.ie

[share-icons]