An Chairt um Sheirbhísí do Chustaiméirí

Cairt Seirbhísí do Chustaiméirí IHREC 

Déantar cur síos sa Chairt Seirbhísí seo ar an leibhéal seirbhíse is féidir le custaiméir a bheith ag súil leis ó Choimisiún na hÉireann um Chearta an Duine agus Comhionannas (IHREC). Tugtar breac-chuntas freisin ar na socruithe atá i bhfeidhm chun Seirbhís Ardchaighdeáin do Chustaiméirí a éascú. Tá an Chairt bunaithe ar thimthriall leanúnach ceithre chéim:

1. Comhairliúchán le custaiméirí/páirtithe leasmhara
2. Tiomantas do chaighdeáin seirbhíse
3. Meastóireacht ar fheidhmíocht
4. Tuairisciú ar thor

Tá fáilte romhat aon aiseolas nó tuairimí ar Chairt Seirbhísí do Chustaiméirí IHREC a sheoladh chuig info@ihrec.ie.