Comhaltaí an Choimisiúin

Cláraigh do nuachtlitir Choimisiún na hÉireann um Chearta an Duine agus Comhionannas

Léiríonn * eolas riachtanachCuir tic sa bhosca thíos má theastaíonn uait ár nuachtlitir a fháil

Is féidir deireadh a chur leis an síntiús am ar bith ach cliceáil ar an nasc ag bun ár ríomhphost. Tá eolas faoinár gcleachtais phríobháideachais ar fáil ar ihrec.ie/gdpr

Úsáidimid Mailchimp mar ár n-ardán margaíochta. Má chliceálann tú thíos le clárú, admhaíonn tú go dtuigeann tú go seolfar d’fhaisnéis chuig Mailchimp lena próiseáil. Tá níos mó eolais faoi chleachtais phríobháideachais Mailchimp ar fáil anseo.