An chaoi le gearán a dhéanamh faoi na hAchtanna um Chomhionannas Fostaíochta 1998 – 2015

An chaoi le gearán a dhéanamh faoi na hAchtanna um Chomhionannas Fostaíochta 1998 – 2015

Tarlaíonn leithcheal san áit oibre nuair nach gcaitheann fostóir, comhghleacaí, nó cuideachta ina bhfuil tú ag cur isteach ar phost, chomh fabhrach leatsa is a chaitheann siad le daoine eile mar gheall ar an gcineál duine atá ionat.

Cuireann na hAchtanna cosc ar chineálacha éagsúla leithcheala faoi naoi gcinn d’fhorais shainiúla.  Ar an ábhar sin, níl cosc ar gach cineál leithcheala faoi na hAchtanna.

Má chreideann tú go ndearnadh leithcheal ort faoi aon cheann de na naoi bhforas atá clúdaithe sna hAchtanna um Chomhionannas Fostaíochta, féadfaidh tú gearán a dhéanamh chuig an gCoimisiún um Chaidreamh san Áit Oibre. 

Is féidir leat é sin a dhéanamh céim ar chéim:

Féadfaidh faisnéis ar an láithreán gréasáin seo cabhrú leat cinneadh a dhéanamh maidir le gearán a dhéanamh.  Is féidir leat a fháil amach freisin: