An dtagann do chás faoin dlí maidir le leithcheal san áit oibre?

Ní chuimsítear sna hAchtanna um Chomhionannas Fostaíochta, 1998-2015, (‘na hAchtanna’) gach cineál leithcheala nó éagsúlacht sa chaoi a gcaitear le daoine san áit oibre, mar shampla

Is ann do chásanna áirithe nach mbíonn feidhm ag na hAchtanna leo.  Díolúintí a thugtar orthu sin.  Tá cineálacha éagsúla díolúintí ann, mar shampla:

Cliceáil ar na naisc lena fháil amach an mbaineann aon cheann de na díolúintí le do chás-sa féin.