An dtagann do chás faoin dlí faoi idirdhealú maidir le seirbhísí?

Ní chlúdaíonn na hAchtanna um Stádas Comhionann 2000–2018 (‘na hAchtanna’) gach difríocht sa gcaoi a gcaitear le duine maidir le hearraí nó seirbhísí a chur ar fáil:

Tá roinnt cásanna ann nuair nach mbíonn na hAchtanna i bhfeidhm.  Tugtar díolúintí orthu siúd.  Tá cineálacha difriúla idirdhealaithe ann:

Cliceáil ar na naisc le feiceáil an mbaineann aon cheann de na díolúintí le do chás féin.

An gceapann tú go ndearnadh idirdhealú ort?

Sa chuid seo