Díolúintí sonracha a bhaineann le hearraí agus seirbhísí

Tá roinnt cásanna nuair nach mbíonn na hAchtanna um Stádas Comhionann 2000–2018 (‘na hAchtanna’), a bhaineann le hidirdhealú maidir le hearraí agus seirbhísí, i bhfeidhm.  Tugtar díolúintí orthu sin.

Baineann roinnt díolúintí sonracha le hearraí agus seirbhísí.

Is iad na príomhdhíolúintí sin:

  • Inscne: Ní idirdhealú é má iarrann tú go gcuirfeadh duine de d’inscne féin seirbhísí cosmaideacha a mbaineann teagmháil fhisiciúil leo ar fáil duit (mar shampla, ciaradh coirp, suathaireacht). Is féidir caitheamh ar bhealach difriúil leat má bhíonn easpa príobháideachais ann (mar shampla, seomra feistis a úsáideann idir fhir agus mhná).
  • Reiligiún: Ní idirdhealú é caitheamh go difriúil le daoine ar an bhforas creidimh maidir le hearraí agus seirbhísí a chuirtear ar fáil ar bhonn reiligiúnach.
  • Aois: Is féidir le gníomhaireachtaí uchtaithe teorainneacha aoise a shocrú le haghaidh tuismitheoirí uchtaithe nó altrama.
  • Imeachtaí spóirt: Ní idirdhealú é caitheamh le daoine ar bhealach difriúil de réir aoise, inscne, náisiúntachta nó míchumais.
  • Árachas: Is féidir le cuideachtaí árachais rátaí difriúla a ghearradh ar dhaoine difriúla, bunaithe ar “riosca” bunaithe. Mar shampla, is féidir níos mó a ghearradh ort má tá galar faoi leith sa mhianach agat.  Ach ní féidir caitheamh leat ar bhealach difriúil mar gheall ar inscne nó cine.
  • Uachtanna agus bronntanais: Tá tú i dteideal an té a bhainfidh tairbhe as a roghnú.
  • Leasa speisialta: Ní idirdhealú é seirbhís a chur ar fáil do chatagóir amháin daoine (club scannán do dhaoine scothaosta mar shampla).

Ina theannta sin, tá roinnt srianta ar an méid a chaithfidh soláthraithe seirbhíse a dhéanamh.  Áirítear leis sin nach gá dul thar chostais ainmniúla a bhaineann le freastal réasúnta a chur ar fáil do dhaoine faoi mhíchumas.

Tá cineálacha eile díolúintí ann freisin:

Cliceáil ar na naisc le feiceáil an mbaineann aon cheann de na díolúintí le do chás féin.