Tithíocht & Míchumas

Tithíocht agus Idirdhealú ar bhonn Míchumais

Tarlaíonn idirdhealú ar an bhforas míchumais nuair a dhéileáiltear le duine le níos lú fabhair ná mar a dhéileáiltear le duine eile, mar go bhfuil míchumas ar dhuine amháin agus nach bhfuil ar an duine eile, nó mar nach ionann an míchumas atá orthu.

Sainmhínítear ‘míchumas’ go leathan mar riochtaí fisiciúla, intleachtúla, foghlama, cognaíochta, mothúchánacha nó leighis.

Bunaíodh le cásdlí go n-áirítear leis an sainmhíniú, mar shampla, dúlagar, titimeas, uamhan clóis (clástrafóibe) agus uamhan sráide (agrafóibe), alcólachas, coilm ar an éadan, Neamhord Hipirghníomhaíochta an Easnaimh Airde (ADHD), ionfhabhtú VEID, diaibéiteas agus disléicse.

Is é an riail ghinearálta nach féidir idirdhealú a dhéanamh ar an bhforas míchumais maidir le:

 • aon eastát a dhiúscairt;
 • tionóntacht a fhoirceannadh;
 • cóiríocht, nó aon seirbhísí nó taitneamhachtaí a bhaineann le cóiríocht a sholáthar; nó
 • scor de chóiríocht a sholáthar.

Caithfidh an t-áitreabh nó an chóiríocht a bheith ar fáil don phobal i gcoitinne nó do chuid den phobal.

Céard a chuimsítear?

The Equal Status Acts 2000–2018:

 • promote equality;
 • prohibit certain kinds of discrimination (with some exemptions) across a number of specified grounds (Age, Civil Status, Disability, Family Status, Gender, Housing Assistance Payment; Membership of the Traveller Community, Race, Religion, Sexual Orientation);
 • prohibit sexual harassment and harassment across a number of specified grounds;
 • prohibit victimisation;
 • require reasonable accommodation of people with disabilities;
 • allow a broad range of positive action measures.

The Equal Status Acts also implement the following two EU Directives – the Race Directive and the Gender Goods and Services Directive.

Céard nach gcuimsítear?

There are several significant exemptions in the Equal Status Acts that apply to the provision housing and accommodation.

These exemptions should be read restrictively and should not be allowed to limit unduly the general prohibition on discrimination.

Case Studies

Search database for more case studies

Céard í an chéad chéim eile?

Cuir gearán faoi bhráid an Choimisiúin um Chaidreamh san Áit Oibre (WRC)

Is é an Coimisiún um Chaidreamh san Áit Oibre (WRC) an príomhchomhlacht a éisteann le gearáin agus a chinneann cúiteamh de bharr idirdhealú faoi dhlíthe comhionannais na hÉireann. Ní bhíonn aon táille ar chás a thabhairt os comhair an Choimisiúin agus is féidir gearáin a dhéanamh ar líne.

Learn more about the WRC process

Téigh i dteagmháil linn

Tá ról faoi leith againne, Coimisiún na hÉireann um Chearta an Duine agus Comhionannas, troid in aghaidh an idirdhealaithe agus an comhionannas agus cearta an duine a chur chun cinn in Éirinn. Is féidir linn eolas a thabhairt duit faoi do chearta, agus i gcásanna teoranta ar leith is féidir linn cúnamh dlí a thabhairt duit. Ach tabhair faoi deara nach cúirt muid agus nach gcinnimid éilimh idirdhealaithe.

Learn more about how to contact us

Téigh i dteagmháil le heagraíocht eile

D’fhéadfadh go mbeadh eagraíocht eile in ann cúnamh níos fearr a thabhairt duit.

 • Employment rights / Equal treatment in services

  Workplace Relations Commission

 • Social welfare information

  Department of Employment Affairs and Social Protection

 • Social welfare appeals

  Social Welfare Appeals Office

 • Unfair treatment by a public body

  Office of the Ombudsman

 • Rights and welfare of children

  Ombudsman for Children’s Office

 • Private landlord and tenant dispute

  Residential Tenancies Board

 • Homelessness

  Dublin Region Homeless Executive

 • Vulnerable adults, older people and healthcare patients

  Sage Advocacy

 • Support for housing rights

  Threshold

 • Homelessness and social housing

  Mercy Law Resource Centre

 • Homelessness

  Dublin Simon Community

 • Homelessness

  De Paul

 • Disability rights

  Disability Federation of Ireland

 • Disability rights

  National Disability Authority

 • Rights of people with disabilities

  National Advocacy Service for People with Disabilities

 • Independent living for people with disabilities

  Independent Living Movement

 • Intellectual disability

  Inclusion Ireland

 • Community law and mediation

  Community Law & Mediation

 • Legal advice

  Free Legal Advice Centres

 • Legal aid

  The Legal Aid Board

 • Citizen's Information Centres

  Citizen's Information

Browse the database of organisations working on human rights and equality issues in Ireland.

Contact Us

You do not need to provide contact information below but if you do so we will treat your personal information confidentially and in accordance with our data protection policies