Cad iad na bearta oiriúnacha?

Is éard atá i gceist le bearta oiriúnacha, ar a dtugtar 'freastal réasúnta' uaireanta, ná athruithe praiticiúla a bhíonn ar fhostóirí a dhéanamh le gur féidir le daoine faoi mhíchumas oibriú ar bhonn comhionann le daoine eile, mar shampla:

  • uirlisí, stáisiúin oibre nó trealamh a chur in oiriúint dóibh
  • bogearraí aitheanta gutha a chur ar fáil ar ríomhairí
  • amanna oibre solúbtha nó tréimhsí scíthe a cheadú
  • oiliúint a chur ar fáil
  • meantóireacht agus tacaíocht piaraí a chur ar fáil
  • am saor a cheadú chun freastal ar choinní leighis
  • uaireanta oibre daoine a athrú chun go bhfeadfaidh siad oibriú ón mbaile
  • ligean do dhuine gan roinnt tascanna a dhéanamh, ach tascanna eile a dhéanamh ina n-ionad.

 Sampla Tá ar fháilteoir maidí croise a úsáid agus níl sí in ann boscaí earraí a sheachadtar a iompar go dtí an seomra stórais.  Tugtar an chuid sin den jab do dhuine eile.  Caitheann an fáilteoir uair a chloig in aghaidh na seachtaine i rannóg na gcuntas.

Má dhiúltaíonn d’fhostóir beart oiriúnach atá riachtanach duit a chur ar fáil b’fhéidir go bhfuil leithcheal á dhéanamh ort.

Sampla Tá airtríteas ina lámha ag duine.  Iarrann siad go gcuirfear leagan éadrom ar fáil den uirlis a úsáideann siad gach lá ina gcuid oibre. Beidh sé níos éasca an uirlis éadrom a láimhseáil, ní bheidh sé chomh tuirsiúil í a úsáid agus cabhróidh sí leo oibriú níos tapúla. Diúltaíonn an fostóir don iarratas, agus deir go bhfuil an uirlis costasach agus nach dócha go bhfeidhmeodh sé go maith.

Is ionann “oiriúnach” agus oiriúnach don oibrí faoi leith.  Má dhiúltaíonn d’fhostóir beart oiriúnach atá riachtanach duit a chur ar fáil b’fhéidir go bhfuil leithcheal á dhéanamh ort.

Ní gá d'fhostóirí rudaí a chur ar fáil a gcuireann daoine ar fáil dóibh féin de ghnáth, mar shampla maidí croise nó áiseanna éisteachta.

Ní gá d’fhostóirí duine a fhostú, a chur chun cinn, a choinneáil nó oiliúint a chur ar fáil dó nó dí mura bhfuil an té sin in ann jab faoi leith a dhéanamh.  Ach ní féidir leo cinneadh a dhéanamh nach bhfuil an duine in ann jab a dhéanamh gan féachaint an bhfuil bearta oiriúnacha ann a thacódh leis an duine an jab a dhéanamh.

Ní gá d'fhostóirí bearta oiriúnacha a chur i gcrích dá gcuirfeadh na bearta sin ualach díréireach orthu.  Is iomaí beart oiriúnach, áfach, nach gcosnaíonn aon rud, mar shampla, uaireanta oibre solúbtha.