Tá fadhb agam maidir le ciapadh

Ciapadh a thugtar ar iompar naimhdeach, nó iompar nach dteastaíonn uait san ionad oibre de bharr cé tú féin.

Toirmeascann na hAchtanna um Chomhionannas Fostaíochta 1998-2015 ciapadh ar bhonn aon cheann de na naoi bhforas.  Tá iompar gnéasach nach dteastaíonn ó dhuine (ciapadh gnéasach) in aghaidh an dlí freisin.

Is éard is ciapadh ná iompar:

  • a mhaslaíonn do dhínit, mar shampla, scigaithris a dhéanamh ar bhealach dímheasúil ar dhuine a bhfuil lagú urlabhra air nó uirthi;
  • a chruthaíonn cás nó timpeallacht naimhdeach duit, mar shampla, póstaeir chiníocha a chur ar taispeáint.

Is iomaí bealach a ndéantar ciapadh ar dhuine, lena n-áirítear:

  • bearta
  • comharthaí
  • focail labhartha nó scríofa
  • ríomhphoist, teachtaireachtaí téacs agus rudaí a fhoilsiú sna meáin shóisialta
  • pictiúir.

Is féidir leo seo a leanas ciapadh a dhéanamh:

  • fostóirí
  • comhghleacaithe, lena n-áirítear maoirseoirí agus baill foirne
  • cliaint, custaiméirí agus aon duine eile a d’fhéadfadh an fostóir a bheith ag súil le réasún go bhféadfá a bheith i dteagmháil leo.

Sampla Seachnaíonn custaiméirí rialta i siopa crua-earraí pointe íocaíochta atá á oibriú ag duine gorm agus deir siad rudaí maslacha os ard le baill foirne ag pointí íocaíochta eile.

Sa chás go bhfuil ciapadh á dhéanamh ar fhostaí ar aon cheann de na naoi bhforas san áit oibre nó ar bhealach eile i gcúrsa a f(h)ostaíochta, measfar gur idirdhealú é sin atá á dhéanamh ag an bhfostóir, ach amháin más féidir leis an bhfostóir a chruthú go bhfuil bearta réasúnacha déanta aige nó aici chun an fostaí a chosaint ó chiapadh.

An dóigh leat go ndearnadh thú a chiapadh nó go bhfuil ciapadh á dhéanamh ort ó thaobh aon cheann de na naoi bhforas?