Tá fadhb agam maidir le ciapadh gnéasach

Tugtar ciapadh gnéasach ar iompar gnéasach nach dteastaíonn ó dhuine agus tá sé in aghaidh an dlí freisin.

Toirmeascann na hAchtanna um Chomhionannas Fostaíochta, 1998-2015 ciapadh gnéasach san áit oibre.

Is éard is ciapadh gnéasach ann ná iompar:

  • a mhaslaíonn do dhínit, mar shampla, trí rudaí a rá go hard faoi do chorp is do dhathúlacht
  • a chruthaíonn cás nó timpeallacht naimhdeach duit, mar shampla, póstaeir phornagrafacha a chur ar taispeáint.

Is iomaí cineál ciaptha ghnéasaigh atá ann, lena n-áirítear

  • bearta
  • comharthaí
  • focail labhartha nó scríofa
  • ríomhphoist, teachtaireachtaí téacs agus rudaí a fhoilsiú sna meáin shóisialta
  • pictiúir.

Is féidir leis na daoine seo a leanas ciapadh gnéasach a dhéanamh san áit oibre:

  • fostóirí
  • comhghleacaithe, lena n-áirítear maoirseoirí agus baill foirne
  • cliaint, custaiméirí agus aon duine eile a d’fhéadfadh an fostóir a bheith ag súil le réasún go bhféadfá a bheith i dteagmháil leo.

Sampla Iarrann custaiméir rialta i siopa cúnamh uait agus ansin cuimlíonn é féin i d’aghaidh agus deir rudaí graosta.

Sa chás go ndéantar ciapadh nó ciapadh gnéasach san áit oibre nó ar bhealach eile ar fhostaí i gcúrsa a f(h)ostaíochta, measfar gur chiapadh gnéasach é sin atá á dhéanamh ag an bhfostóir, ach amháin más féidir leis an bhfostóir a chruthú go bhfuil bearta réasúnacha déanta aige nó aici chun an fostaí a chosc ó chiapadh.

An dóigh leat go ndearnadh chiapadh gnéasach ort san áit oibre nó go bhfuil a leithéid á dhéanamh ort?