Tá fadhb agam le teach tábhairne, le club oíche nó le háit eile ina ndíoltar alcól

Tarlaíonn idirdhealú i gcás earraí agus seirbhísí nuair nach gcaitear chomh maith leat agus a chaitear le duine eile, mar gheall ar cé thú féin.  Faoi na hAchtanna um Stádas Comhionann 2000–2018 (‘na hAchtanna’), tá cosc ar idirdhealú ar cheann ar bith de naoi bhforas.

Is soláthraithe seirbhíse iad tithe tábhairne, clubanna oíche agus áiteanna eile a dhíolann alcól a chlúdaíonn na hAchtanna.

Mar shampla Ní féidir le teach tábhairne diúltú duit teacht isteach mar gur ball thú de ghrúpa áirithe a chlúdaítear sna hAchtanna, nó mar go bhfuil tú i gcomhluadar duine dá leithéid, nó mar go gceapann an fhoireann gur duine dá leithéid thú.

Caithfear gearáin faoi idirdhealú a tharlaíonn in áitreabh nó ag an mbealach isteach chuig áitreabh a dhíolann alcól a dhéanamh leis an gCúirt Dúiche.

Is féidir teacht ar na foirmeacha ábhartha cúirte ón tSeirbhís Chúirteanna.

Má tharla an t‑iompar idirdhealaithe áit éigin eile seachas in áitreabh nó ag an mbealach isteach chuig áitreabh a dhíolann alcól, caithfear an gearán a dhéanamh leis an gCoimisiún um Chaidreamh san Áit Oibre.   Cliceáil anseo chun foghlaim faoin gcaoi le gearán a dhéanamh leis an gCoimisiún um Chaidreamh san Áit Oibre.

Mar shampla Cuireann duine den Lucht Siúil glaoch ar theach tábhairne chun bord a chur in áirithe do cheiliúradh clainne. Diúltaíonn an teach tábhairne glacadh leis an áirithint mar gur duine den Lucht Siúil atá ag glaoch.  Mar nár tharla an diúltú sa teach tábhairne ná ag an mbealach isteach, ach ar an bhfón, caithfear an gearán a dhéanamh leis an gCoimisiún um Chaidreamh san Áit Oibre agus ní leis an gCúirt Dúiche.

An gceapann tú go ndearnadh idirdhealú ort?