Tá fadhb agam le hidirdhealú i bhfógraí do sheirbhísí

Tarlaíonn idirdhealú i gcás seirbhísí nuair nach gcaitear chomh maith leat agus a chaitear le duine eile, mar gheall ar cé thú féin.

fógraíocht ar cheann de na réimsí atá faoi réir na nAchtanna um Stádas Comhionann 2000–2018 (‘na hAchtanna’).

Baineann na hAchtanna le gach cineál earra agus seirbhíse. Cosnaíonn na hAchtanna catagóirí sonraithe daoine ó idirdhealú.

Ní féidir le fógraí a bhaineann le hearraí agus seirbhísí focail nó íomhánna a úsáid a léiríonn nach bhfuil fáilte roimh dhaoine nó grúpaí áirithe, nach bhfuil siad chomh maith céanna nó nach gcaithfear leo chomh maith le daoine nó grúpaí eile.

Mar shampla Deirtear “ní ghlactar le liúntas cíosa” i bhfógra réadmhaoine.  Tá sé sin in aghaidh an dlí faoi na hAchtanna ar an bhforas cúnamh tithíochta.

An bhfaca tú fógra idirdhealaithe?

Is féidir leat insint dúinn faoi fhógra a chreideann tú atá idirdhealaithe leis an bhfoirm seo.  Rachaimidne i mbun teagmhála leis an bhfógróir faoi.  Is féidir linne cás a thabhairt ina gcoinne i gcúinsí áirithe.