Tá fadhb agam le cúrsaí iompair

Tarlaíonn idirdhealú i gcás seirbhísí nuair nach gcaitear chomh maith leatsa agus a chaitear le duine eile, mar gheall ar cé thú féin.

Tá gach cineál iompair phoiblí agus seirbhís taistil a bhíonn i mbun gnó in Éirinn faoi réir na nAchtanna um Stádas Comhionann 2000–2018 (‘na hAchtanna’).

cineálacha difriúla idirdhealaithe ann a d’fhéadfadh tarlú maidir le hiompar poiblí nó seirbhísí taistil. Mar shampla, d’fhéadfaí go ndiúltófaí seirbhís duit mar gur ball thú de ghrúpa áirithe a chlúdaítear sna hAchtanna, nó mar go bhfuil tú i gcomhluadar duine dá leithéid, nó mar go gceapann an fhoireann gur duine dá leithéid thú.

Má cheapann tú go ndearnadh idirdhealú ort, féadfaidh tú gearán a dhéanamh leis an gCoimisiún um Chaidreamh san Áit Oibre.

An gceapann tú go ndearnadh idirdhealú ort?