Discrimination on the ‘sexual orientation ground’ happens where there is less favourable treatment of one person compared to another person because they are of different sexual orientation.

‘Sexual orientation’ is defined as heterosexual, bisexual or homosexual orientation.

Membership clubs – a sports club for example – are one of the services covered by the Equal Status Acts and, as a general rule, cannot discriminate on any of the nine specified grounds (Age, Civil Status, Disability, Family Status, Gender, Membership of the Traveller Community, Race, Religion, Sexual Orientation) under the Equal Status Acts.

Ach tá roinnt díolúintí tábhachtacha ann mar sin féin.

Case Studies

Search database for more case studies

Céard í an chéad chéim eile?

Cuir gearán faoi bhráid an Choimisiúin um Chaidreamh san Áit Oibre (WRC)

Is é an Coimisiún um Chaidreamh san Áit Oibre (WRC) an príomhchomhlacht a éisteann le gearáin agus a chinneann cúiteamh de bharr idirdhealú faoi dhlíthe comhionannais na hÉireann. Ní bhíonn aon táille ar chás a thabhairt os comhair an Choimisiúin agus is féidir gearáin a dhéanamh ar líne.

Learn more about the WRC process

Téigh i dteagmháil linn

Tá ról faoi leith againne, Coimisiún na hÉireann um Chearta an Duine agus Comhionannas, troid in aghaidh an idirdhealaithe agus an comhionannas agus cearta an duine a chur chun cinn in Éirinn. Is féidir linn eolas a thabhairt duit faoi do chearta, agus i gcásanna teoranta ar leith is féidir linn cúnamh dlí a thabhairt duit. Ach tabhair faoi deara nach cúirt muid agus nach gcinnimid éilimh idirdhealaithe.

Learn more about how to contact us

Téigh i dteagmháil le heagraíocht eile

D’fhéadfadh go mbeadh eagraíocht eile in ann cúnamh níos fearr a thabhairt duit.

 • LGBTI+ support services

  BeLonG To Youth Services

 • Transgender persons

  Teni Transgender Equality Network Ireland

 • LGBTI+ support services

  LBGT Ireland

 • LGBTI+ support services

  NXF

 • Legal advice

  Free Legal Advice Centres

 • Legal aid

  The Legal Aid Board

 • Community law and mediation

  Community Law & Mediation

 • Citizen's Information Centres

  Citizen's Information

Browse the database of organisations working on human rights and equality issues in Ireland.

Contact Us

You do not need to provide contact information below but if you do so we will treat your personal information confidentially and in accordance with our data protection policies