Acht na dTeangacha Oifigiúla 2003 Scéim Teanga 2018 – 2021

Tá aird mar is cuí tugtha ar na Treoirlínte a d’eisigh an Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta agus an scéim seo á hullmhú. Ina theannta sin, tugadh faoi phróiseas cuimsitheach comhairliúcháin leis na páirtithe leasmhara uile.

  • Facebook Share Icon
  • Twitter Share Icon