Scéim Deontas Chearta an Duine agus Comhionannais, 2021–22 Foirm Iarratais ar Dheontas