Comhairliúchán faoi Ráiteas Straitéise 2025–2027 de chuid Choimisiún na hÉireann um Chearta an Duine agus Comhionannas

Táimid ag lorg aighneachtaí ó dhaoine (daoine a bhfuil cearta acu), grúpaí sochaí sibhialta, comhlachtaí poiblí agus ó pháirtithe leasmhara eile a oibríonn chun an t-idirdhealú a dhíchur, agus cearta an duine agus an comhionannas a chur chun cinn agus a chosaint.

Tabharfaidh an méid a roinneann tú léargas ar na ceisteanna a chreideann tú gur cheart dúinn a chur san áireamh nuair atáimid ag forbairt ár dtosaíochtaí straitéiseacha do na chéad trí bliana eile.