Tá fadhb agam maidir le cúrsaí earcaíochta

Tarlaíonn leithcheal san áit oibre nuair nach gcaitheann fostóir, comhghleacaí, nó cuideachta ina bhfuil tú ag cur isteach ar phost, chomh fabhrach leatsa is a chaitheann siad le daoine eile mar gheall ar an gcineál duine atá ionat. Baineann na hAchtanna um Chomhionannas Fostaíochta le Cúrsaí Earcaíochta  Áirítear leis sin, mar shampla fógraí faoi jabanna, tástálacha agus agallaimh.

Cuireann na hAchtanna cosc ar chineálacha éagsúla leithcheala faoi naoi gcinn d’fhorais shainiúla.  Ar an ábhar sin, níl cosc ar gach cineál leithcheala faoi na hAchtanna.

Leithcheal

Fógraí poist

I bhFógraí a bhaineann le poist, obair agus oiliúint ní cheadaítear focail nó íomhánna ar chosúil go dtabharfadh siad le fios nach bhféadfadh daoine nó grúpaí áirithe cur isteach orthu.

Sampla Thabharfadh Fógra a deir go bhfuil “cailín óg, fuinniúil díolacháin ag teastáil,” le tuiscint nach bhfuil fáilte roimh fhir ná dhaoine aosta cur isteach air.

Féadfaidh tú leas a bhaint as an bhfoirm seo le hinsint dúinn faoi fhógraí a mheasann tú a bheith idirdhealaitheach.   In gcúinsí áirithe, is féidir linn gearáin a dhéanamh chuig an gCoimisiún um Chaidreamh san Áit Oibre in aghaidh fógróirí a mheasaimid a bheith i mbun idirdhealaithe faoi na hAchtanna um Chomhionannas Fostaíochta.

Tástálacha agus Agallaimh

Ní gá d’fhostóirí daoine a fhostú nach bhfuil in ann jab a dhéanamh.  Ach caithfidh siad a chinntiú go gcaitear go cothrom le gach duine a iarrtar orthu tástáil a dhéanamh nó teacht chun agallaimh.  Más rud é go bhfuil tú faoi mhíchumas, caithfidh fostóirí bearta oiriúnacha a chur i gcrích má bhíonn gá agat leo.

Agallaimh

Ní gá d’fhostóirí daoine a fhostú nach bhfuil in ann jab a dhéanamh.  Ach caithfidh siad a chinntiú go gcaitear go cothrom le gach duine le linn agallamh.  Ní féidir leo ceisteanna idirdhealaitheacha a chur. Más rud é go bhfuil tú faoi mhíchumas, agus má thugtar é sin le fios d’fhostóirí caithfidh siad bearta oiriúnacha a dhéanamh má bhíonn gá agat leo.

Ní gá duit a chur in iúl d’earcaitheoirí ná d’fhostóirí féideartha go bhfuil tú cuimsithe ag ceann amháin nó níos mó de na naoi bhforas atá luaite sna hAchtanna um Chomhionannas Fostaíochta.

An gceapann tú go ndearnadh leithcheal ort maidir le hearcú faoi cheann ar bith de na naoi bhforas?