Tuarascáil Bhliantúil 2015 - IHREC - Irish Human Rights and Equality Commission

Tuarascáil Bhliantúil 2015

Is í seo an chéad Tuarascáil Bhliantúil atá á cur faoi bhráid Thithe an Oireachtais maidir le hobair Choimisiún na hÉireann um Chearta an Duine agus Comhionannas a bunaíodh i mí na Samhna 2014 agus a chlúdaíonn an tréimshe ó Samhain 2014 go 31 Nollaig 2015.

  • Facebook Share Icon
  • Twitter Share Icon