An Chairt um Sheirbhísí do Chustaiméirí - IHREC - Irish Human Rights and Equality Commission

An Chairt um Sheirbhísí do Chustaiméirí

Cairt Seirbhísí do Chustaiméirí IHREC 

Déantar cur síos sa Chairt Seirbhísí seo ar an leibhéal seirbhíse is féidir le custaiméir a bheith ag súil leis ó Choimisiún na hÉireann um Chearta an Duine agus Comhionannas (IHREC). Tugtar breac-chuntas freisin ar na socruithe atá i bhfeidhm chun Seirbhís Ardchaighdeáin do Chustaiméirí a éascú. Tá an Chairt bunaithe ar thimthriall leanúnach ceithre chéim:

1. Comhairliúchán le custaiméirí/páirtithe leasmhara
2. Tiomantas do chaighdeáin seirbhíse
3. Meastóireacht ar fheidhmíocht
4. Tuairisciú ar thor

Tá fáilte romhat aon aiseolas nó tuairimí ar Chairt Seirbhísí do Chustaiméirí IHREC a sheoladh chuig info@ihrec.ie.