Deiseanna Gairme

Cuireann an Coimisiún fáilte roimh iarratais ar an dá phost sealadach sainchuspóra a leanas, d’fhonn tréimhse saoire mháithreachais a chlúdach:

Ní ghlacfar le hiarratais tar éis, 12 i.n., Dé Céadaoin, 10 Eanáir 2018.

Is fostóir comhionannas deiseanna é Coimisiún na hÉireann um Chearta an Duine agus Comhionannas.