Deiseanna Gairme

Cuireann Coimisiún na hÉireann um Chearta an Duine agus Comhionannas fáilte roimh iarratais ar an bpost seo a leanas:

Aturnae – Príomh-Oifigeach Cúnta (Conradh Sainchuspóra)

Is comhlacht poiblí neamhspleách é Coimisiún na hÉireann um Chearta an Duine agus Comhionannas (An Coimisiún) le sainordú cearta an duine agus comhionannas a chosaint agus a chur chun cinn sa Stát. Is í an aidhm atá ag an gCoimisiún na cultúr measa ar chearta an duine, ar an gcomhionannas agus ar thuiscint idirchultúrtha ar fud shochaí na hÉireann a thógáil.
Bainistíonn an fhoireann dlí fheidhmeanna dlíthiúla reachtúla an Choimisiúin, lena n-áirítear cúnamh dlí, imeachtaí dlíthiúla, amicus curiae agus fiosrúcháin reachtúla.
Tá an Coimisiún ag lorg duine cuícháilithe chun feidhmiú mar chuid dá fhoireann dlí, mar Aturnae.

Leabhrán eolais – Aturnae – Príomh-Oifigeach Cúnta (Conradh Sainchuspóra)

Foirm iarratais – Aturnae – Príomh-Oifigeach Cúnta (Conradh Sainchuspóra)

Ní ghlacfar le hiarratais tar éis, 3 i.n., Dé Luain, 24 Iúil 2017.

Is fostóir comhionannas deiseanna é Coimisiún na hÉireann um Chearta an Duine agus Comhionannas.