NA HACHTANNA UM STÁDAS COMHIONANN 2000–2018 Treoir faoi do chearta má dhéantar idirdhealú ort nuair atá earraí nó seirbhísí á rochtain NA HACHTANNA UM CHOMHIONANNAS FOSTAÍOCHTA 1998–2015 Treoir faoi do chearta má dhéantar idirdhealú ort san ionad oibre nó nuair atá post á lorg agat

1 I feel discriminated against in…

Resources

Equal work opportunities

A Guide to the Employment Equality Acts

The Employment Equality Acts 1998-2015: A guide to your rights if you are discriminated against in the workplace or in seeking work (PDF)

Resources in other languages

Equal treatment in services

A Guide to the Equal Status Acts

The Equal Status Acts 2000-2018: A guide to your rights if you are discriminated against in accessing goods or services (PDF)

Resources in other languages