Acheiving Equality at Work

Acheiving Equality at Work - Livestream on 7 October 2019

Home Feature Text

Is é Coimisiún na hÉireann um Chearta an Duine agus Comhionannas foras náisiúnta na hÉireann um chearta an duine agus um an gcomhionannas.

Is é an cuspóir atá againn cearta an duine agus an comhionannas in Éirinn a chosaint agus a chur chun cinn agus cultúr measa ar chearta an duine, ar an gcomhionannas agus ar thuiscint idirchultúrtha ar fud shochaí na hÉireann a thógáil.

Strategy Statement 2019 – 2021

Ráiteas Straitéise 2019 – 2021