Heydi Foster-Breslin - IHREC - Irish Human Rights and Equality Commission

Heydi Foster-Breslin

Is í Heydi Foster-Breslin Príomhoifigeach Feidhmiúcháin Misean Cara, cumann carthanachta a thacaíonn le 60 de na tíortha is boichte ar domhan agus buiséad €16 milliún acu gach bliain.  Roimhe seo, bhí Heydi ina Príomhoifigeach Feidhmiúcháin ar feadh 7 mbliana leis an tSeirbhís Náisiúnta don Lucht Siúil, Exchange House. Tá taithí fhada ag Heydi maidir le seasamh le cearta daonna i go leor tíortha agus seirbhísí sóisialta a chur ar fáil do ghrúpaí mionlaigh. Bhí sí ar dhuine de na daoine a bhunaigh scoil chun dul i ngleic leis an míbhuntáiste oideachais a mbíonn leanaí Latino agus Afrai-Mheiriceánacha thíos leis i gcroílár Bhostúin sna Stáit Aontaithe. Chuir sí tús le tionscadal chun aghaidh a thabhairt ar riachtanais sláinte oibrithe gnéis sa Bhrasaíl. Lena chois sin, bhí sí ina Príomh-Fheidhmeannach ar Women United in Action, eagraíocht neamhbhrabúis a thacaíonn le hinimircigh ban agus leanaí i mBostún.  Tá Heydi ina Cathaoirleach ar Common Purpose Ireland. Bhain sí B.A. amach san Eacnamaíocht agus san Oideachas in Universidad de San Carlos de Guatemala, Máistreacht sa Bhainistíocht Neamhbhrabúis in Ollscoil Cambridge (Massachusetts), agus Máistreacht sa Riarachán Poiblí i Scoil Rialtais Kennedy in Ollscoil Harvard.