Ray Murphy

ray-murphyTá Ray Murphy ina Ollamh in Ionad na hÉireann do Chearta an Duine in Ollscoil na hÉireann, Gaillimh (NUIG), agus fónann sé chomh maith ar dhámh na hInstitiúide Idirnáisiúnta um Imscrúduithe Coiriúla agus Freagairt Thapa Ceartais.  Tá Ray ina ball den Choiste Feidhmiúcháin de chuid Chumann na nInstitiúidí Cearta Daonna.  In 2014, bhí sé ina scoláire cuairte in Al Haq, Eagraíocht Neamhrialtasach (NGO) Cearta Daonna de chuid na Palaistíne.  Roimhe seo, bhí sé ina Leas-Chathaoirleach ar an gCoiste Feidhmiúcháin de Amnesty International (craobh na hÉireann).  Lena chois sin, cuireann sé oiliúint ar fáil thar ceann Choiste Idirnáisiúnta Chumann na Croise Deirge, an Institiúid Idirnáisiúnta um an Dlí Daonnúil i San Remo (an Iodáil) agus Ionad Síochánaíochta Pearson i gCeanada. Is iar-Chaptaen in Óglaigh na hÉireann é Ray agus thug sé seirbhís mar oifigeach coisithe le buíon na hÉireann den UNIFIL sa Liobáin i 1981/82 agus arís i 1989. Bhain Ray céim B.A. amach san Eolaíocht Pholaitíochta agus Dlí agus LL.B in Ollscoil na hÉireann, Gaillimh, B.L. in Óstaí an Rí, M. Litt i gColáiste na Tríonóide agus PhD sa Dlí Idirnáisiúnta in Ollscoil Nottingham.