Cad a tharlóidh má éiríonn leat nó má theipeann ort sa Choimisiún um Chaidreamh san Ionad Oibre?

Má éiríonn le do ghearán faoi idirdhealú

Féadfaidh oifigeach breithniúcháin orduithe ceangailteacha de chineálacha éagsúla a dhéanamh:

Pá cothrom

Féadfaidh oifigeach breithniúcháin ordú a dhéanamh go bhfaighidh tú pá cothrom Féadfaidh tú riaráistí pá a fháil freisin agus cúiteamh de bharr an chaoi ar caitheadh leat go hidirdhealaitheach.

Cineálacha idirdhealaithe eile:

Más fostaí thú, féadfaidh oifigeach breithniúcháin ordú a dhéanamh go bhfaighidh tú pá cothrom feasta. Féadfaidh tú cúiteamh suas le pá dhá bhliana, nó €40,000 má bhíonn sé sin níos mó

Mura bhfuil tú i d’fhostaí (más cuardaitheoir poist thú, mar shampla), is é €13,000 an cúiteamh is mó ar féidir leat a fháil.

Má chaileann tú do jab:

Féadfaidh oifigeach breithniúcháin ordú a dhéanamh go dtabharfar do jab ar ais duit go hiomlán. D’fhéadfá cúiteamh a fháil freisin nó gan aon chúiteamh a fháil.

Oifigeach Breithniúcháin

Chomh maith leis na gníomhartha sin, is féidir le hoifigeach breithniúcháin a ordú go ndéanfaidh duine áirithe nó grúpa rud faoi leith lena chinntiú nach ndéanfar idirdhealú den chineál céanna arís.

Mar shampla, d’fhéadfadh sé nó sí a ordú go bhfreastalódh an fostóir ar chlár feasachta cine, nó beartais comhionannais a fhorbairt agus a chur chun feidhme san áit oibre.

Mura gcuireann an fostóir ordú an oifigigh bhreithnithe nó téarmaí an chomhaontaithe idirghabhála i gcrích, féadfaidh tú iarratas a dhéanamh chun na Cúirte Dúiche chun an cinneadh sin a chur i bhfeidhm.

Má theipeann ar d’iarratas

Is féidir leat cinneadh a dhéanamh gan leanúint ar aghaidh níos faide le d'éileamh, nó mar mhalairt ar sin féadfaidh tú achomharc a dhéanamh chun na Cúirte Oibreachais.  Ní mór duit é sin a dhéanamh laistigh de 42 lá i ndiaidh chinneadh an oifigigh bhreithnithe.

Is féidir leat níos mó a fháil amach trí theagmháil a dhéanamh leis an Coimisiún um Chaidreamh san Áit Oibre.