Tithe Tábhairne & Aois

Tithe Tábhairne agus Idirdhealú ar bhonn Aoise

Tarlaíonn idirdhealú ar an bhforas aoise nuair a dhéileáiltear le duine le níos lú fabhair ná mar a dhéileáiltear le duine eile, mar nach ionann aois dóibh.

‘Tá ‘aois’ i bhfeidhm ar dhaoine os cionn 18 mbliana d’aois, seachas i soláthar árachais cairr do thiománaithe ceadúnaithe faoi bhun 18 mbliana d’aois.

Pubs, as licenced premises selling alcohol, cannot discriminate on any of the nine specified grounds (Age, Civil Status, Disability, Family Status, Gender, Membership of the Traveller Community, Race, Religion, Sexual Orientation) with respect to entry or service provision under the Equal Status Acts.

Ní féidir le teach tábhairne diúltú duit teacht isteach mar gur ball thú de ghrúpa áirithe a chlúdaítear sa dlí, nó mar go bhfuil tú i gcomhluadar duine dá leithéid, nó mar go gceapann an fhoireann gur duine dá leithéid thú.

Tá dhá bhealach le gearán a dhéanamh faoi idirdhealú tithe tábhairne.

Case Studies

Search database for more case studies

Céard í an chéad chéim eile?

Cuir gearán faoi bhráid an Choimisiúin um Chaidreamh san Áit Oibre (WRC)

Is é an Coimisiún um Chaidreamh san Áit Oibre (WRC) an príomhchomhlacht a éisteann le gearáin agus a chinneann cúiteamh de bharr idirdhealú faoi dhlíthe comhionannais na hÉireann. Ní bhíonn aon táille ar chás a thabhairt os comhair an Choimisiúin agus is féidir gearáin a dhéanamh ar líne.

Learn more about the WRC process

Téigh i dteagmháil linn

Tá ról faoi leith againne, Coimisiún na hÉireann um Chearta an Duine agus Comhionannas, troid in aghaidh an idirdhealaithe agus an comhionannas agus cearta an duine a chur chun cinn in Éirinn. Is féidir linn eolas a thabhairt duit faoi do chearta, agus i gcásanna teoranta ar leith is féidir linn cúnamh dlí a thabhairt duit. Ach tabhair faoi deara nach cúirt muid agus nach gcinnimid éilimh idirdhealaithe.

Learn more about how to contact us

Téigh i dteagmháil le heagraíocht eile

D’fhéadfadh go mbeadh eagraíocht eile in ann cúnamh níos fearr a thabhairt duit.

 • Older people

  Age Action Ireland

 • Vulnerable adults, older people and healthcare patients

  Sage Advocacy

 • Child protection

  Tusla Child and Family Agency

 • Children's rights

  Children's Rights Alliance

 • Rights and welfare of children

  Ombudsman for Children’s Office

 • Legal advice

  Free Legal Advice Centres

 • Legal aid

  The Legal Aid Board

 • Citizen's Information Centres

  Citizen's Information

 • Community law and mediation

  Community Law & Mediation

Browse the database of organisations working on human rights and equality issues in Ireland.

Contact Us

You do not need to provide contact information below but if you do so we will treat your personal information confidentially and in accordance with our data protection policies