Fógraíocht & Stádas Teaghlaigh

Fógraíocht agus Idirdhealú ar bhonn Stádais Teaghlaigh

Tarlaíonn idirdhealú ar an bhforas stádais teaghlaigh nuair a dhéileáiltear le duine le níos lú fabhair ná mar a dhéileáiltear le duine eile, mar go bhfuil stádas teaghlaigh ag duine amháin acu agus nach bhfuil ag an duine eile nó nach ionann an stádas teaghlaigh atá acu.

‘Ciallaíonn ‘stádas teaghlaigh’ freagracht mar thuismitheoir nó duine in loco parentis do dhuine faoi bhun 18 mbliana d’aois nó freagracht mar thuismitheoir nó príomhchúramóir cónaithe duine atá 18 mbliana d’aois nó níos sine atá faoi mhíchumas agus a dteastaíonn cúram nó tacaíocht uaidh.

Tuairiscigh neamhionannas i bhfógraíocht

Má thagann tú ar fhógra a chreideann tú a dhéanann idirdhealú ar an bhforas stádais teaghlaigh, is féidir leat é a thuairisciú anseo.

Is féidir le Coimisiún na hÉireann um Chearta an Duine agus Comhionannas gearán a chur faoi bhráid an Choimisiúin um Chaidreamh san Áit Oibre nó dul i dteagmháil leis an bhfógróir go díreach i gcás fógraíocht idirdhealaitheach.

Má chreideann tú go bhfuil tionchar díreach ag fógra ar an teacht atá agat ar fhostaíocht, is féidir leat gearán a chur faoi bhráid an Choimisiúin um Chaidreamh san Áit Oibre go díreach.

Céard a chuimsítear?

Céard nach gcuimsítear?

Case Studies

Search database for more case studies

Céard í an chéad chéim eile?

Cuir gearán faoi bhráid an Choimisiúin um Chaidreamh san Áit Oibre (WRC)

Is é an Coimisiún um Chaidreamh san Áit Oibre (WRC) an príomhchomhlacht a éisteann le gearáin agus a chinneann cúiteamh de bharr idirdhealú faoi dhlíthe comhionannais na hÉireann. Ní bhíonn aon táille ar chás a thabhairt os comhair an Choimisiúin agus is féidir gearáin a dhéanamh ar líne.

Learn more about the WRC process

Téigh i dteagmháil linn

Tá ról faoi leith againne, Coimisiún na hÉireann um Chearta an Duine agus Comhionannas, troid in aghaidh an idirdhealaithe agus an comhionannas agus cearta an duine a chur chun cinn in Éirinn. Is féidir linn eolas a thabhairt duit faoi do chearta, agus i gcásanna teoranta ar leith is féidir linn cúnamh dlí a thabhairt duit. Ach tabhair faoi deara nach cúirt muid agus nach gcinnimid éilimh idirdhealaithe.

Learn more about how to contact us

Téigh i dteagmháil le heagraíocht eile

D’fhéadfadh go mbeadh eagraíocht eile in ann cúnamh níos fearr a thabhairt duit.

 • Immigration and asylum

  The Refugee Legal Service

 • Community law and mediation

  Community Law & Mediation

 • Citizen's Information Centres

  Citizen’s Information

 • Children's rights

  Children’s Rights Alliance

 • Independent living for people with disabilities

  Independent Living Movement

 • Information for unmarried parents

  Treoir – National Federation of Services for Unmarried Parents and their Children

 • Women's rights and equality

  National Women’s Council Ireland

 • Transgender persons

  Teni Transgender Equality Network Ireland

 • Traveller Community rights

  Irish Traveller Movement (ITM)

 • Traveller and Roma rights

  Pavee Point Traveller and Roma Centre

Browse the database of organisations working on human rights and equality issues in Ireland.

Contact Us

You do not need to provide contact information below but if you do so we will treat your personal information confidentially and in accordance with our data protection policies