Ár gCuid Oibre

Is é Coimisiún na hÉireann um Chearta an Duine agus Comhionannas foras náisiúnta na hÉireann um chearta an duine agus um an gcomhionannas. Is comhlacht poiblí neamhspleách muid a thuairiscíonn go díreach don Oireachtas.

Is é an cuspóir atá againn cearta an duine agus an comhionannas in Éirinn a chosaint agus a chur chun cinn agus cultúr ina bhfuil meas ar chearta an duine, ar an gcomhionannas agus ar thuiscint idirchultúrtha a spreagadh sa Stát.

Soláthraítear raon bealaí i reachtaíocht bhunaithe an Choimisiúin chun aghaidh a thabhairt ar cheisteanna chearta an duine agus an chomhionannais, ón rannpháirtíocht go forfheidhmiú. Tá sé d’aidhm ag an gCoimisiún athrú a bhaint amach trí bhealaí dlíthiúla, comhairle beartas agus reachtaíochta, feasacht agus oideachas agus comhpháirtíochtaí ar fud na sochaí sibhialta.

Foghlaimeoidh tú níos mó faoinár gcuid oibre sa rannóg seo