Deiseanna Gairme

Ardoifigeach Feidhmiúcháin - Dualgais na hEarnála Poibliú

An Ról

Tá an Coimisiún ag lorg iarratais don phost Ardoifigeach Feidhmiúcháin ar Fhoireann Dualgais na hEarnála Poibliú. Beidh an ról ag tuairisciú do Bhainisteoir Dualgais na hEarnála Poiblí, agus ag tabhairt cúnamh d’obair an Choimisiúin le cur chun cinn agus tacaíocht do chur chun feidhme éifeachtach an Dualgais Comhionannais agus Cearta an Duine de chuid na hEarnála Poiblí ar fud na seirbhíse poiblí. Beidh an Ardoifigeach Feidhmiúcháin freagrach as cláir agus tionscadail a fhorbairt agus a bhainistiú chun feasacht a spreagadh agus tacú le cur chun feidhme Dhualgas na hEarnála Poiblí ag comhlachtaí poiblí.

Iarratas agus Tuilleadh Eolais

Le tuilleadh eolais, téigh chuig https://www.mazars.ie/Home/Services/Consulting/Management-consulting/People-consulting

Ba cheart iarratais a chur isteach ar líne agus caithfear a áireamh leo:

  • Foirm iarratas ag míniú cén fáth ar chóir d’iarratas a chur san áireamh don phost seo agus cén chaoi a gcomhlíonann do chuid scileanna agus taithí na riachtanais don phost.

Má tá aon cheist agat, glaoigh ar +353 (1) 4494400.

Íoslódáil leabhrán na n-iarrthóirí

Níor cheart aon chanbhasáil a dhéanamh leis an gCoimisiún.

Dáta deiridh a nglacfar le hiarratais: 5 i.n., Dé hAoine, 12 Márta 2021

 


Earcaíonn Coimisiún na hÉireann um Chearta an Duine agus Comhionannas (“an Coimisiún”) faoi ceadúnas ón gCoimisiún um Cheapacháin Seirbhíse Poiblí (CCSP) agus eagraítear gach comórtas earcaíochta de réir An Cód Cleachtais i gcomhair Ceapacháin chun Post sa Státseirbhís agus sa tSeirbhís Poiblí.

Déantar an earcaíochta ar fad le cúnamh ón tSeirbhís um Cheapacháin Phoiblí (SCP) nó le gníomhaireacht earcaíochta liostaithe eile.

Is fostóir comhionannas deiseanna é Coimisiún na hÉireann um Chearta an Duine agus Comhionannas.

Cuirtear naisc ar fáil anseo d’aon comórtais beo.