Deiseanna Gairme

Feidhmeannach Dlí le Coimisiún na hÉireann um Chearta an Duine agus Comhionannas

Tá IHREC anois ag lorg duine atá cáilithe agus tiomanta go cuí chun glacadh le ról an Feidhmeannach Dlí.

Is féidir sonraí iomlána an dá ról a fháil i leabhrán eolais an iarrthóra.

Is é an SCP a bheidh i gceannas ar an gcomórtas seo thar ceann Choimisiún na hÉireann um Chearta an Duine agus is féidir aon fhiosruithe a sheoladh chuig professionaltechnical@publicjobs.ie.

Tá labhrán eolais an iarrthóra agus na foirmeacha iarratais ar fáil ag an nasc seo a leanas:

Legal Executive In the Irish Human Rights and Equality Commission | Irish Human Rights and Equality Commission - publicjobs.ie

Dáta deiridh a nglacfar le hiarratais: 15:00 i.n, Déardaoin 2 Samhain 2023

Táimid tiomanta do bheartas comhdheiseanna agus spreagaimid iarratais faoi na naoi bhforas go léir den Acht um Chomhionannas Fostaíochta

Earcaíonn Coimisiún na hÉireann um Chearta an Duine agus Comhionannas (“an Coimisiún”) faoi ceadúnas ón gCoimisiún um Cheapacháin Seirbhíse Poiblí (CCSP) agus eagraítear gach comórtas earcaíochta de réir An Cód Cleachtais i gcomhair Ceapacháin chun Post sa Státseirbhís agus sa tSeirbhís Poiblí.

Déantar an earcaíochta ar fad le cúnamh ón tSeirbhís um Cheapacháin Phoiblí (SCP) nó le gníomhaireacht earcaíochta liostaithe eile. Is fostóir comhionannas deiseanna é Coimisiún na hÉireann um Chearta an Duine agus Comhionannas.