Deiseanna Gairme

Oifigeach Riaracháin (Aturnae)

 

Féach an Leabhrán Eolais le haghaidh na sonraí

https://publicjobs.ie/ga/index.php?option=com_jobsearch&view=jobdetails&Itemid=266&cid=131600 


Earcaíonn Coimisiún na hÉireann um Chearta an Duine agus Comhionannas (“an Coimisiún”) faoi ceadúnas ón gCoimisiún um Cheapacháin Seirbhíse Poiblí (CCSP) agus eagraítear gach comórtas earcaíochta de réir An Cód Cleachtais i gcomhair Ceapacháin chun Post sa Státseirbhís agus sa tSeirbhís Poiblí.

Déantar an earcaíochta ar fad le cúnamh ón tSeirbhís um Cheapacháin Phoiblí (SCP) nó le gníomhaireacht earcaíochta liostaithe eile.

Is fostóir comhionannas deiseanna é Coimisiún na hÉireann um Chearta an Duine agus Comhionannas.

Cuirtear naisc ar fáil anseo d’aon comórtais beo.